Skip to the main content.
KONTAKT OSS
KONTAKT OSS

1 min read

Beskytt arbeidsmiljøet: Bruk av støvavsug i avfallsanlegg

Featured Image

Støv i avfallsanlegg er en konstant utfordring. Støvpartikler som stammer fra forskjellige avfallsfraksjoner kan forurense luften og skape et dårlig arbeidsmiljø. Men ved å bruke støvavsug kan du både forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere driften. Her er noen av fordelene ved å bruke støvavsug i avfallsanlegg:

Bedre arbeidsmiljø

Støv kan være skadelig å inhalere og kan føre til en rekke helseproblemer for ansatte, inkludert respiratoriske problemer og allergiske reaksjoner. Ved å installere et støvavsugsystem vil du betydelig redusere mengden støv i luften og dermed forbedre arbeidsmiljøet for dine ansatte.

Økt effektivitet

Støv kan også påvirke driften av maskiner og utstyr. Over tid kan støvpartikler bygge seg opp på utstyret og forårsake skader som kan være kostbare å reparere. Ved å fjerne støv før det kan bygge seg opp, kan støvavsug bidra til å øke effektiviteten og levetiden til utstyret ditt.

Reguleringer og arbeidsmiljøkrav

Arbeidsmiljøkrav er et stadig mer pressende emne for alle virksomheter, og avfallsanlegg er intet unntak. Statsforvalteren og Arbeidstilsynet har i økende grad fokus på arbeidsmiljø på gjenvinningsanlegg. Å sørge for et rent og støvfritt arbeidsmiljø er ikke bare bra for de ansatte, men er også et krav. Et støvavsugsystem vil hjelpe din virksomhet med å overholde disse viktige reguleringene. 

Økt brannsikkerhet

Støv kan faktisk representere en brannfare i avfallsanleggene. Støvpartikler kan i noen tilfeller antennes og forårsake eksplosjoner eller branner som kan ha katastrofale konsekvenser for både personell og anlegg. Dette er spesielt aktuelt i miljøer der det håndteres lett antennelig avfall. Et effektivt støvavsug reduserer mengden av luftbåret støv og minsker dermed risikoen for brann dramatisk. Ved å investere i god støvkontroll, investerer du dermed også i økt brannsikkerhet – noe som kan spare deg for både kostnader og potensielle menneskelige tap. Dette er enda en grunn til at et robust støvavsugsystem er et uunnværlig element i moderne avfallsanlegg.

Ikke bare i nye anlegg

Støvavsug er ikke forbeholdt nye anlegg, men kan også installeres i eksisterende anlegg. Ved å installere støvavsug i avfallsanlegget ditt, kan du oppnå disse fordelene og mer. Husk å vurdere behovene til anlegget ditt nøye for å velge det riktige systemet for din virksomhet.

Steco Miljø AS er forhandler for Schultz & Berger som er en ledende leverandør av støvkontrollsystemer og forskjellige typer vindsikt. Les mer om dem her.

Likte du denne artikkelen?

Du kan abonnere på bloggen vår og få flere artikler som denne rett i innboksen din!

Våre siste fagartikler

Beskytt arbeidsmiljøet: Bruk av støvavsug i avfallsanlegg

Støv i avfallsanlegg er en konstant utfordring. Støvpartikler som stammer fra forskjellige avfallsfraksjoner kan...

Fordeler med å bruke vindsikt og luftseparatorer i avfallshåndtering

Vindsikt og luftseparatorer har vist seg å være uvurderlige verktøy i moderne avfallshåndtering. De benytter kraften i...

Den gamle pressa ble god som ny etter overhalingen

Overhaling av en presse kan være et lønnsomt alternativ til å kjøpe ny. Ragn-Sells sparte rundt fire millioner kroner...